Andreja Norčič Berce

CVETKOVA ULICA 10
9000 MURSKA SOBOTA

(02) 524 19 10

ZOBNA AMBULANTA NORČIČ-BERCE ANDREJA dr.dent.med

OD 26.04.2021 DO 30.04.2021 JE ZOBNA AMBULANTA ZAPRTA.

ZA NUJNE PRIMERE NAS NADOMEŠČATA:

Zas.zob.ambul.DEJAN EBENŠPANGER dr.dent.med.Lendavska ul.18, M.Sobota

tel.št.02-532-15-98

PONEDELJEK 26.04.2021 OD 12.30 DO 19.30

SREDA 28.04.2021 OD 8.00 DO 15.00

Zas.zob.ambul.  MILENA GRABAR KRAJNC dr.dent.med., Cankarjeva ul.113, M.Sobota

tel.št.02-528-10-52

ČETRTEK 29.04.2021 OD 7.00 DO 13.30

PETEK 30.04.2021 OD 7.00 DO 13.30

V nujnih primerih pokličite na navedene telefonske številke.

OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH JE ORGANIZIRANO DEŽURSTVO V ZDRAV.DOMU M.SOBOTA.