Vladimir Nemec

MORAVCI V SLOVENSKIH GORICAH 34 B (Hotel Bioterme)
9243 MALA NEDELJA

(02) 565 20 22

DEŽURSTVO

DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK ZA NUJNE PRIMERE OB SOBOTAH,

NEDELJAH IN PRAZNIKIH JE V ZDR. DOMU MURSKA SOBOTA,

OD 8 DO 11,30 URE.