ZO-LA ZOBOZDRAVSTVO LAZAREVIĆ D.O.O.

GRAD 187
9264 GRAD

Grad (02) 558 80 80

ZO-LA ZOBOZDRAVSTVO LAZAREVIĆ D.O.O.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO S KONCESIJO

Strokovno osebje:

Željko LAZAREVIĆ  dr. dent. med.

Lana Lazarević  zob.asist.