MedDen S d.o.o.

PUCONCI 251
9201 PUCONCI

08 2050777 in 031 638 468

Čakalne dobe

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l. RS 15/08) in Pravilnika o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS 63/2010) vas obveščamo:

POOBLAŠČENA OSEBA  ZA VODENJE ČAKALNEGA SEZNAMA:

-         Doris Kološa tzn

V seznam čakalnih dob se zapisujejo čakalne dobe za prve preglede po stopnji nujnosti, ki je označena na napotnici.

Oznake in dopustne čakalne dobe so sledeče:

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE NA DAN 01.09.2022:

-         ZA NUJNE PRIMERE: TAKOJ

-         ZELO HITRE PRIMERE: 30 DNI

-         ZA HITRE PRIMERE: 315 DNI

-         ZA REDNE PRIMERE: 449 DNI

-         ZA KONTROLNI PREGLED - prost sprejem

Na prvi pregled se naročite tako, da posredujete  potrdilo o izdani e-napotnici:

- po pošti na naš naslov, z dopisom: »Naročanje«

-na e-mail naslov (info@meddens.si)

- preko portala https://zvem.ezdrav.si/e-zdravje

-   osebno

-  po telefonu v uradnih urah

   ponedeljek in torek med 13 in 17 uro

 

   sredo, četrtek in petek med 8 in 12 uro.