Zasebna zobozdravstvena ambulanta Barbara Pirher Rebernik dr. dent. med.

Križevci pri Ljutomeru 1b,
9242 Križevci pri Ljutomeru

02/6215297

Čakalne dobe

Čakalne dobe na dan 21. 2. 2024:

Stomatološki pregled prvi: 120 dni

Protetična obravnava po zaključenem konzervativnem zdravljenju: 365 dni

Število opredeljenih pacientov na dan 25. 3. 2024 je 1901. Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Barbara Pirher Rebernik, dr. dent. med.