Zasebna zobozdravstvena ambulanta Barbara Pirher Rebernik dr. dent. med.

Križevci pri Ljutomeru 1b,
9242 Križevci pri Ljutomeru

02/6215297

Čakalne dobe

Čakalne dobe  na dan 1.2. 2021:

Splošni zobozdravstveni pregled prvi:

zelo hitro-2 dni

redno- 210 dni

Splošni zobozdravstveni pregled zaradi protetike:

zelo hitro- 10 dni

redn- 200 dni

Število opredeljjenh pacientov na dan 23.6. 2021  1162. Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Maja Heric zdravstveni tehnik.